Huisregels GGD Zaanstreek-Waterland

Welkom bij GGD Zaanstreek-Waterland,

Alle medewerkers van de GGD doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Wij gaan respectvol met iedereen om en verwachten dat ook van u. Wij vragen u om de aanwijzingen van medewerkers op te volgen. Dit is belangrijk voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen.

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Dat staat beschreven in onze huisregels. Deze gelden op al onze locaties en op het terrein daaromheen, zoals de parkeerplaats.

Huisregels

Geen hinderlijk of agressief gedrag

We accepteren geen hinderlijk of agressief gedrag, verbaal of non-verbaal. Bij overlast en agressie schakelen wij de politie in. Dit doen we ook als u weigert het pand te verlaten als wij dit vragen. Bij hinderlijk of agressief gedrag kunnen wij  een officiële waarschuwing geven of een contact- of locatieverbod opleggen. Eventuele schade zullen we verhalen.

Niet roken, geen alcohol en drugs

De gebouwen en terreinen van de GGD zijn rookvrij. U mag er ook geen alcohol en drugs gebruiken.

Geen huisdieren mee

Dieren hebben geen toegang tot de GGD. Met uitzondering van hulphonden en geleidehonden.

Mobiel telefoneren met respect voor anderen

In de gebouwen van de GGD mag u mobiel telefoneren als u anderen hierbij niet stoort. Wilt u in de spreekkamer uw telefoon op stil zetten?

Foto’s en films: houd rekening met privacy

Bij het maken van foto’s of films mag u andere bezoekers en medewerkers niet herkenbaar in beeld brengen. Dit in verband met hun privacy.

Gesprekken opnemen mag, als u zich aan de regels houdt

U kunt een geluidsopname maken van een gesprek tussen u en de GGD-medewerker. Daarbij is het belangrijk dat u zich aan spelregels houdt. De GGD staat het maken van een geluidsopname toe, behalve als er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de GGD een alternatief aan.

De belangrijkste spelregels voor het opnemen van een gesprek zijn:

  • u meldt van tevoren aan de GGD-medewerker dat u het gesprek wilt gaan opnemen;
  • u gebruikt de geluidsopname alleen voor persoonlijke doelen;
  • u verandert de geluidsopname niet;
  • u geeft de GGD een kopie van de opname als de GGD dat wenst;
  • u deelt de geluidsopname niet met anderen zonder toestemming van de GGD-medewerker;
  • u maakt de geluidsopname niet openbaar;
  • het maken van een videopname van een gesprek is niet toegestaan.

Deze spelregels zijn gebaseerd op de spelregels voor het opnemen van gesprekken van de Nationale Ombudsman.

Niet tevreden?

Wij horen het graag als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan proberen we samen het probleem op te lossen. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen.