Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

""

Vanaf 8 april tot en met 7 juli 2024 voert GGD Zaanstreek-Waterland de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 uit. Dit is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. In een korte vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod zoals gezondheid, lekker in je vel, zorg en hulp, seksualiteit en financiën. Jongvolwassenen kunnen meedoen aan het onderzoek via http://www.jongerenmonitor.nl.

Informatie over het onderzoek

Meedoen

Alle jongvolwassenen in Nederland van 16 tot en met 25 jaar kunnen meedoen. GGD Zaanstreek-Waterland roept de jongeren uit Zaanstreek-Waterland actief op om mee te doen, bijvoorbeeld via advertenties op sociale media en posters op scholen.
Meedoen kan via http://www.jongerenmonitor.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Dat gebeurt anoniem.

Deelnemers aan het onderzoek maken kans op een cadeaubon ter waarde van 25 of 400 euro. Klik hier voor de voorwaarden.

Waarom meedoen belangrijk is

Met de resultaten van dit landelijke onderzoek kunnen gemeenten, GGD en andere organisaties hun gezondheidsbeleid beter afstemmen op de jongvolwassenen. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verwachten wij begin 2025 te publiceren op www.gezondheidincijfers.ggdzw.nl.

Achtergrond Gezondheidsmonitor Jongvolwassen

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen werd in 2021 voor het eerst lokaal uitgevoerd door GGD’en. Het jaar erop is het onderzoek landelijk uitgezet. Dit jaar wordt de online vragenlijst voor de tweede keer landelijk afgenomen. De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen. Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie in Nederland in kaart te brengen, ook na rampen en crises. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de lichamelijke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het onderzoek (ook bij technische problemen) kun je contact opnemen met Ipsos I&O via WhatsApp, telefoon of e-mail. Vermeld dan in je bericht ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen’.

WhatsApp: 06 868 26 208
Telefoon: 0800 0191 (bereikbaar op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 17.00 uur)
E-mail: helpdesk@ioresearch.nl