Agenda Algemeen Bestuur 11 mei 2023

Datum: 11 mei 2023
Locatie: GGD, Vurehout vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: mevrouw Onclin (Zaanstad) (voorzitter), de heer Rotgans (Purmerend), de heer Tuijp (Edam-Volendam), de heer Taams (Oostzaan), de heer Pietersma (Wormerland), mevrouw van Boeijen (Landsmeer), mevrouw van de Weijenberg (Waterland), de heer Kok (directeur a.i.), mevrouw Plas (bestuurssecretaris), Tim Ruigrok van der Werve (bedrijfsvoering), mevrouw Leijdekker (notulist

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Vaststelling
2. Mededelingen
a. Update AEF Inectieziektebestrijding (mondeling)
b. Update vacature DPG (mondeling)
c. Update sessies Berenschot (mondeling)
d. Terugkoppeling DB (mondeling)
Ter informatie
3. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur Ter vaststelling
4. Begroting 2024 (zienswijze) Ter kennisname
5. Tarieven projecten 2024 Ter vaststelling
6. Aangepaste tarieven projecten 2023 Ter vaststelling
7. Managementletter 2022 Ter kennisname
8. Jaarstukken Ter kennisname
9. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 11 mei 2023 (pdf 65kb).