Agenda Algemeen Bestuur 30 maart 2023

Datum: 30 maart 2023
Locatie: Digitaal
Tijdstip: 11.45 – 13.00 uur
Genodigden: mevrouw Onclin (Zaanstad) (voorzitter), de heer Rotgans (Purmerend), de heer Tuijp (Edam-Volendam), de heer Taams (Oostzaan), de heer Pietersma (Wormerland), mevrouw van Boeijen (Landsmeer), mevrouw van de Weijenberg (Waterland), de heer Kok (directeur a.i.), mevrouw Zents (concerncontroller), mevrouw Plas (bestuurssecretaris), mevrouw Leijdekker (notulist

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Vaststelling
2. Mededelingen
a. Terugkoppeling Dagelijks Bestuur 16.02-2023
b. Werving nieuwe DPG
Ter informatie
3. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 15 december 2022 Ter vaststelling
4. Ingekomen post
a. Brief OR: reactie regionale visie samen werken aan gezondheid
Ter informatie
5. Start Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 Ter bespreking
6. Regiovisie met zienswijzen Ter vaststelling
7. Kadernota 2023 met zienswijzen Ter vaststelling
8. 1ste begrotingswijziging 2023 Voorlopige vaststelling voor zienswijze raden
9. Begrotingsaanvraag contracttaken 2023 gemeente Zaanstad Ter accordering
10. Huisvesting GGD – kosten en stand van zaken Ter besluitvorming
11. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 30 maart 2023 (pdf 68kb).