De Week van de Mediawijsheid

Van 8 t/m 15 november is de Week van de Mediawijsheid. Als ouders vragen hebben over het mediagebruik van hun kinderen kunnen ze die stellen aan de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin/Centrum Jong.

Dag van de Mantelzorg

Vandaag staan mensen in het zonnetje die voor vrienden, familie of buren zorgen. Deze mensen zijn zij die onbetaald klaarstaan voor hun zieke partner, ouders, kind, buren of vrienden.

Lood in drinkwater

Vandaag zijn er twee rapporten van het RIVM en de Gezondheidsraad verschenen over lood in drinkwater. Er zijn nieuwe inzichten , daarom hebben ze de adviezen over lood en de gezondheid nu iets aangescherpt.

Stookalert: geen houtvuur bij ongunstig weer

Houtrook is ongezond. Bij ongunstig weer of een slechte luchtkwaliteit, blijft rook langer hangen. Daarom roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een stookalert mensen op om op die dagen geen hout te stoken.

Loading