Bruggen naar Gezond Gewicht is een vierjarig regionaal project van GGD Zaanstreek-Waterland en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Het project, dat tot stand is gekomen met subsidie van ZonMw, heeft als doel om een gezondere leefomgeving te creëren voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Daarnaast willen de gemeenten en de GGD met dit project kinderen met overgewicht en obesitas helpen aan een gezondere leefstijl, met behulp van de landelijke ketenaanpak overgewicht. In elke gemeente worden netwerken gevormd in de wijk bestaande uit scholen, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, sportverenigingen, zorg- en welzijnsprofessionals en jongerenwerkers. Door met elkaar samen te werken vanuit die ketenaanpak kunnen zij kinderen/jongeren met overgewicht makkelijker vinden en het gezin beter helpen. Een hierin getrainde professional, de Centrale Zorgverlener, coördineert de ondersteuning van het gezin.

De gemeente Zaanstad en de GGD hebben de afgelopen jaren vanuit het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) ervaring opgedaan met de ketenaanpak overgewicht, het werken met Centrale Zorgverleners en het opzetten van gezondheidsnetwerken in de wijk. De opgedane kennis en ervaring delen zij met de andere gemeenten.

De GGD en de gemeenten werken in dit project samen met verschillende kennisinstellingen. De werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, de Academische werkplaats Jeugd en Gezondheid van het VUmc, de afdeling Gezondheidswetenschappen van de VU en Care4Obesity vormen een leerkring die de gemeenten helpen nieuwe kennis te ontwikkelen en theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Op 14 november vond de feestelijke start van het project plaats in Zaanstad. Op de wensboom heeft iedereen, die hierbij aanwezig was, een wens opgeschreven voor het project. De komende tijd onderzoekt elke gemeente wat er nodig is en wordt een implementatieplan ontwikkeld.