Op vrijdag 2 november 2018 lanceerde 113 Zelfmoordpreventie – in aanwezigheid van Koningin Maxima – de VraagMaar app. U kunt de app gebruiken als u zich zorgen maakt of iemand in uw omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe u een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten.

Het risico op suïcide verkleinen door in gesprek te gaan

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, maar het kán wel. In tegenstelling tot wat men soms denkt, brengt u iemand niet op gedachten door hierover te praten. U kunt het risico op suïcide juist verkleinen door er met de ander over in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en een oplossing te vinden. In de VraagMaar app vindt u meer uitleg over zelfmoordgedachten, feiten en fabels, mogelijke signalen en oefeningen. De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple, bij Google Play en via 113.nl/VraagMaar.

5 mensen per dag sterven aan zelfmoord

In Nederland sterven gemiddeld 5 mensen per dag aan zelfmoord. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te maken met suïcidale gedachten. Daarom voeren 113 Zelfmoordpreventie samen met regionale GGD-en, waaronder GGD Zaanstreek-Waterland, sinds twee jaar campagne om het taboe rondom praten over zelfmoord te doorbreken.

Suïcidepreventietraining: signaleren van zelfmoordgedachten en begeleiden naar hulp

Denkt u dat u vanuit uw functie of vrijwilligerswerk een sleutelrol kunt vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp? Dan is de GGD de suïcidepreventietraining mogelijk iets voor u. Vragen die centraal staan in de suïcidepreventietraining zijn onder meer: Hoe ga je hierover in gesprek met iemand? Wat kun je zeggen? Wat niet? Hoe verwijs je naar de juiste instanties? Hoe betrek je de omgeving zo goed mogelijk? Ook oefenen we daadwerkelijk met deze gespreksvoering. Voor meer informatie en aanmelden voor een training, kunt u mailen naar: suicidepreventie@ggdzw.nl.