Wilt u weten hoe het welbevinden is van inwoners in een bepaalde gemeente? Of hoe goed kinderen bewegen in een bepaalde wijk?
Vanaf nu kunt u dit en nog veel meer opzoeken in het gebiedsprofiel van de gemeentes uit onze regio op onze cijferwebsite. U kunt zelf de gewenste doelgroep en het gewenste gebied kiezen. Als u op een vlak in het gebiedsprofiel klikt krijgt u meer inzicht in de onderliggende cijfers per thema en onderwerp.
De cijfers komen uit de laatste GGD Gezondheidsmonitors en van het CBS.

GALA thema’s

De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hadden al langer de wens om een integraal beeld te krijgen van de gezondheidssituatie op gemeente/wijkniveau. Door SPUK GALA hebben we dit mogelijk kunnen maken. Op deze gebiedsprofielen zijn de GALA thema’s uitgewerkt naar gemeente en naar wijk als dat mogelijk is. Het gebiedsprofiel geeft daardoor in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of wijk. Het vergelijkt een gemeente of wijk met het gemiddelde van de regio Zaanstreek-Waterland. Het gebiedsprofiel blijft in beweging, de GGD vult deze continu aan met de meest recente cijfers.