Vanmiddag zorgt harde wind er voor dat de tent, die onderdeel is van de corona prikbus, het niet goed houdt.
Dit levert mogelijk gevaarlijke situaties op. We hebben besloten het prikken voortijdig te stoppen.