Bekijk in ons filmpje hoe bron- en contactonderzoek in zijn werk gaat

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus een test krijgen. Is iemand besmet dan volgt bron- en contactonderzoek. We verwachten dat het in onze regio om honderden mensen gaat. GGD Zaanstreek-Waterland neemt grofweg 80% van de testen voor haar rekening en verzorgt alle bron- en contactonderzoeken.
Langzaamaan versoepelt de overheid de maatregelen die noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Om het virus nu en de komende tijd onder controle te krijgen en te houden is uitgebreid testen erg belangrijk. En bij besmetting een bron- en contactonderzoek. Daarin speelt de GGD een cruciale rol. Door het opsporen van de persoon die de besmetting heeft veroorzaakt. En het in beeld brengen van de mensen die hij of zij mogelijk besmet heeft.

Tot wel 60 contactonderzoeken op een dag

Het RIVM verwacht dat er in de maanden vanaf juni landelijk maximaal 30.000 mensen op een dag getest gaan worden. Omdat ze klachten hebben die lijken op het nieuwe coronavirus. Voor de regio Zaanstreek-Waterland komt dat neer op maximaal 600 testen op een dag. Vanaf september kan dat aantal stijgen. Omdat in het najaar en de winter het aantal verkoudheidsklachten zoals altijd toeneemt.
De GGD gaat uit van maximaal 60 bron- en contactonderzoeken op een dag. Al deze mensen krijgen binnen 24 uur een telefoontje van de GGD om te starten met bron- en contactonderzoek.

Hoe gaat de GGD dat doen?

We hebben een goede inschatting gemaakt van het aantal uit te voeren onderzoeken, de beschikbare mensen hiervoor bij de GGD. En wat er nog aan extra menskracht moet komen. Met een combinatie van uitbreiding bij de GGD én een landelijke flexibele ondersteuning zijn we in staat om alle benodigde bron- en contactonderzoeken goed uit te voeren. Er komt landelijk ondersteuning in de vorm van onder andere een callcenter van waaruit de bron- en contactonderzoeken kan worden uitgevoerd.

Bron- en contactonderzoek staat niet op zichzelf

Het begint allemaal bij veel testen. Het aantal testen zal – ook met de komst van een nieuw griepseizoen aan het eind van dit jaar – in het najaar verder toenemen. De uiteindelijke aantallen zullen afhangen van veel factoren. Zoals het aantal mensen dat zich wil laten testen, de effecten van de versoepeling van de maatregelen of hoe goed mensen zich aan de (hygiëne)afspraken houden.
De GGD staat klaar om alle benodigde testen en bron- en contactonderzoek uit te voeren. Maar alleen samen krijgen we corona onder controle.