Het is erg moeilijk om je gewoontes veranderen. Extra kilo’s ben je niet zomaar kwijt, roken is uiterst verslavend, alcohol drinken is voor veel mensen heel gewoon. Met het Zaans preventieakkoord slaan de gemeente, ZMC, GGD, Parteon, Rochdale, huisartsen, Zilveren Kruis, het Sportbedrijf en De Zaanse Uitdaging de handen ineen om Zaankanters te helpen een gezonde keuze te (kunnen) maken. De partijen gaan hun netwerken en programma’s beter verbinden en kennis en kunde delen. Met de € 80.000 van het Rijk voor dit preventieakkoord, financiert Zaanstad ook extra inzet van de Centrale Zorgverleners.

Ferdinand Strijthagen, directeur Publieke Gezondheid: “GGD Zaanstreek-Waterland denkt en werkt vanuit preventie. We doen er alles aan om onze inwoners te stimuleren gezonde keuzes te maken. Denk aan de acties Stoptober of 30dagengezonder.”

Gezondheid is van ons allemaal

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, willen de ondertekenaars van het Lokaal Preventieakkoord de gezondheid van Zaankanters helpen verbeteren. Ze zoeken daarbij elkaar op in een goede samenwerking en een goede doorverwijzing. Want elke organisatie heeft een eigen rol en expertise.

Inzet op leefstijl en vroeg beginnen

De aangesloten partijen delen het gevoel van urgentie, want Zaanstad scoort hoog op risicofactoren. Zaanstreek-Waterland is een van de zwaarste regio’s van Nederland: 49% van alle volwassenen is te zwaar, bij senioren is dit zelfs 61%. Ook rookt 23% van de Zaanse volwassenen en is ongeveer 10% een zware drinker.

In het akkoord ligt de nadruk op een gezond gewicht voor kinderen en jongeren. Want overgewicht bij kinderen heeft negatieve gevolgen voor hun lichamelijke en psychosociale gezondheid en de manier waarop ze zich in hun leven ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl en een goed gewicht je ook weerbaarder maakt. Met de toekenning van € 80.000 vanuit het Rijk wordt extra inzet van de Centrale Zorg Verlener mogelijk. Deze professionals coördineren hulp aan kinderen en ouders bij een gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Ouders beschrijven de centrale zorgverlener als een prettige professional die hen aanmoedigt, meeleeft, geruststelt en hen voorziet van goede tips en informatie.

Ondertekenaars enthousiast aan de slag

De ondertekening is het startschot, in het najaar komt er een brede inspiratiebijeenkomst met alle partners uit het netwerk ‘Samenwerken aan een gezond Zaanstad’.

Vanwege corona is er geen gezamenlijke ondertekening, maar maken de partijen hun deelname aan het akkoord officieel in een filmpje.