De GGD projectgroep ‘Op weg naar een geletterde generatie’ is verrast met een nominatie voor de Taalheldenprijs van Stichting Lezen en Schrijven. De projectgroep is 1 van de genomineerden in Noord-Holland in de categorie Bruggenbouwers. Onze collega’s ontvingen hun nominatie als dank voor hun inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

De GGD is een van de vele ondertekenaars van het Regionale Taalakkoord. Deze projectgroep geeft hier handen en voeten aan, onder meer door deel te nemen aan de landelijke pilot van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ‘Op weg naar een geletterde generatie’; een pilot die streeft naar expliciete aandacht voor laaggeletterdheid in de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg.

Ze maakten onder meer het filmpje ‘Leer lezen en schrijven voor een mooie toekomst’ voor ouders, waarin we ouders uitnodigen hun laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en om hulp te vragen. Ook is er een bureaulegger ontwikkeld voor medewerkers om het gesprek over laaggeletterdheid met ouders aan te gaan.

De jury van de provincie Noord-Holland benoemt in oktober per categorie een ‘taalheld’ die meedingt naar de landelijke titel Taalheld 2019. Onze collega’s ontvingen al een oorkonde voor hun nominatie.