Sinds enkele weken bestaat er een hardnekkig misverstand dat GGD’en voornemens zouden zijn op voortgezet onderwijs (VO) scholen of hun pleinen te gaan vaccineren. De GGD’en zijn echter nooit van plan geweest om bijvoorbeeld prikbussen op VO-schoolpleinen te plaatsen. Ook zijn er geen voornemens om hier alsnog toe over te gaan. Wel onderhoudt GGD Zaanstreek-Waterland contact met de VO-scholen in de regio over de coronapandemie. In die contacten komt ook de vraag aan bod of en zo ja welke behoefte er bestaat voor het geven van voorlichting over het vaccineren door de GGD. Als we leerlingen kunnen ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren, delen we graag onze kennis.