Vanaf 4 maart 2022 biedt GGD Zaanstreek-Waterland, net alle GGD’en in Nederland, een herhaalprik tegen het coronavirus aan kwetsbare mensen in de regio. Zij lopen volgens de Gezondheidsraad een groter risico op ernstige ziekte na een besmetting en de bescherming van de booster is bij de mensen die vroeg aan de beurt waren in de boostercampagne het meest afgenomen. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

U kunt alleen een herhaalprik krijgen na het maken van een afspraak.

Doelgroepen en start vaccinaties

Mensen van 70 jaar en ouder krijgen de uitnodiging ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik. De eerste uitnodigingen van het RIVM vallen zaterdag 26 februari op de mat. Als hun partner ook in aanmerking komt, kunnen zij samen de vaccinatie krijgen op een GGD-locatie. Bewoners van instellingen krijgen via de eigen medische dienst of de GGD een vaccinatie. Volwassenen met syndroom van Down ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Mensen met een ernstige immuunstoornis kregen in oktober 2021 een uitnodiging voor een derde prik van hun medisch specialist. Als deze mensen in aanmerking komen voor de herhaalprik, krijgen zij hiervoor opnieuw een uitnodiging.

Maak 3 maanden na eerste booster of besmetting een afspraak

U kunt pas een afspraak inplannen voor de herhaalprik als u minimaal 3 maanden geleden een boosterprik kreeg of een coronabesmetting doormaakte.

Lees verder op: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/herhaalprik-corona/.