Met ingang van 30 december 2019 is GHOR Zaanstreek-Waterland 24/7 bereikbaar in geval van een (dreigende) crisis of ramp. Ook geneeskundige partners kunnen dan met acute vragen buiten kantoortijden terecht bij de dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg.

Start crisisorganisatie op 30 december

Begin dit jaar is er een geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) opgericht voor de regio Zaanstreek-Waterland. Deze netwerkorganisatie houdt zich bezig met het adviseren, coördineren en ondersteunen bij risico’s, rampen en crises. Tot 1 mei verzorgde het GHOR-bureau in buurregio Amsterdam-Amstelland deze taken. Met de oprichting van een eigen GHOR-bureau gingen de reguliere werkzaamheden over van Amsterdam naar Zaanstreek-Waterland. Amsterdam neemt nog tot 30 december 2019 de crisistaken waar. Dan start de nieuwe crisisorganisatie van Zaanstreek-Waterland.

24/7 bereikbaar

Directeur Publieke Gezondheid Ferdinand Strijthagen over de nieuwe crisisorganisatie: ‘Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het werven, opleiden, trainen en oefenen van onze eigen poule crisisfunctionarissen. Deze moet goed voorbereid zijn op allerlei rampen, zoals bijvoorbeeld een zeer grote brand of een incident waarbij extreem geweld wordt gebruikt. Maar het is ook belangrijk om goed getraind te zijn in nieuwe en meer sluimerende crises in de zorg, zoals schaarste aan personeel of cybercrime.’

De poule crisisfunctionarissen bestaat uit Algemeen Commandanten Geneeskundige zorg (ACGZ), Hoofden Informatie/ondersteuning (HIn/HOn) en Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG). Geneeskundige partners kunnen, met dringende zaken, per 30 december 24/7 terecht bij de ACGZ via 085 7432991 of Meldkamer Noord-Holland. Tot 30 december is de ACGZ nog via 020 5555200 bereikbaar.

Meer weten over het werk van de GHOR? Bekijk de GHOR animatiefilm, kijk op onze website of volg ons op Twitter.