Bij een grote crisis of ramp is het van levensbelang dat hulpdiensten goed op elkaar zijn ingespeeld en nauw samenwerken. Deze taak ligt bij de GHOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Sinds 30 december heeft de regio Zaanstreek Waterland een eigen GHOR-bureau dat 24×7 bereikbaar is in geval van een (dreigende) crisis of ramp.
De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening– en continuïteit daarvan– in ramp- en crisissituaties. Als er geen ramp of crisis is, houdt de GHOR zich bezig met onder meer het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen en het informeren, adviseren en verbinden van geneeskundige partners.

Eigen GHOR-bureau

Voorheen werden de GHOR-taken uitgevoerd door het GHOR-bureau van buurregio Amsterdam-Amstelland. Een eigen GHOR-bureau moet leiden tot nauwere aansluiting en samenwerking met ziekenhuizen, de regionale ambulance voorziening, huisartsenposten, zorginstellingen en andere partners binnen de Veiligheidsregio.

24/7 bereikbaar

GHOR Zaanstreek-Waterland wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zaanstreek-Waterland. Sinds 30 december kunnen care- en cure instellingen met acute vragen buiten kantoortijden terecht bij de dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg via 085 7432991.

Meer weten over het werk van de GHOR?

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/ghor-zaanstreek-waterland.html of volg @GHORZW.