Het Mulier Instituut voerde een literatuuronderzoek uit, in opdracht van GGD Zaanstreek-Waterland en JOGG-Zaanstad. Lees hier de factsheet ‘Wat kost overgewicht, een literatuurstudie naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen’.
Hieruit blijkt dat overgewicht bij kinderen ongelijkheden in gang zet die niet gemakkelijk zijn terug te draaien. Op korte én lange termijn heeft overgewicht bij kinderen negatieve gevolgen voor hun lichamelijke en psychosociale gezondheid. Dit leidt uiteindelijk tot kosten voor de persoon en de samenleving. De maatschappelijke kosten, zoals een verlaagde arbeidsproductiviteit en een lager inkomen, zijn veel hoger dan de zorgkosten. Hoe ernstiger het overgewicht, hoe hoger de kosten. Over de gehele levensloop schatten internationale studies alle kosten van obesitas bij kinderen op 150.000 euro per kind.

Aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

Met het project Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland investeren GGD Zaanstreek-Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad samen in een gezonde omgeving én passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht via de wetenschappelijk onderbouwde aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Die passende ondersteuning is sinds de lockdown harder nodig dan ooit. Tijdelijk niet naar school kunnen en minder kunnen sporten heeft een enorme invloed op het welbevinden en gewicht van veel kinderen. Die gevolgen zijn naar verwachting nog lang merkbaar. Het maakt de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht, vooral in kwetsbare situaties, nog urgenter.

Centrale zorgverlener

Binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is de Centrale zorgverlener een onmisbare schakel. Deze coördineert de samenwerking tussen andere betrokken professionals, het kind en het gezin. En met succes: uit de pilotfase blijkt dat bij een groot deel van de kinderen het gewicht gelijk is gebleven of zelfs afgenomen. Ook zeggen kinderen én ouders zich beter te voelen en meer zelfvertrouwen te hebben. De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht levert zo besparingen op in de zorgkosten en de maatschappelijke kosten.

Op landelijk niveau worden gesprekken gevoerd om de cruciale rol van de centrale zorgverlener onder voorwaarden, structureel te betalen vanuit de basisverzekering. Het gaat dan over kinderen met een medische indicatie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de rest van de financiering.

De stuurgroep Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland adviseert daarom alle gemeenten om in te zetten op een of meer geschoolde Centrale zorgverleners per kern of wijk. Die samen met andere professionals zorgen voor passende ondersteuning dichtbij huis, voor elk kind met overgewicht. Investeer in een ondersteunend netwerk waarin zowel het medische als het sociale domein is vertegenwoordigd. Het complete advies Kind naar Gezonder Gewicht, de Centrale zorgverlener als onmisbare schakel vindt u hier.