Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in 5 GGD-regio’s rondom Schiphol, waaronder Zaanstreek-Waterland. Er is een toename in de beleving van ernstige geluidhinder in 2016 ten opzichte van 2012. In deze studie verkent GGD Kennemerland mogelijke verklaringen van de trends van geluidhinder en slaapverstoring van vliegverkeer in de gezondheidsmonitor. Voor het eerst zijn in een kwalitatieve studie ook interviews gehouden met een groep inwoners in GGD-regio’s rondom Schiphol, om de oorzaken van de ervaren hinder en slaapverstoring en de gevolgen ervan voor de gezondheid te kunnen verklaren. Deze interviews vonden plaats in het voorjaar van 2019. Dus vóór de coronacrisis.

Het rapport is beschikbaar op de website van GGD Kennemerland: Inwoners die slecht slapen door vliegverkeer ervaren stress | GGD Kennemerland.