In het najaar 2018 heeft de GGD een stakeholdersonderzoek uitgevoerd onder verschillende ketenpartners op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd. Hiermee krijgt de GGD inzicht in hoe de ketenpartners de samenwerking met ons ervaren en welke rollen zij voor ons zien. Bij de uitvoering van dit onderzoek werken we samen met het bureau Customeyes.
Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • een onderzoek onder de ketenpartners;
  • een klantenarena met een vertegenwoordiging van de respondenten om te reflecteren op de resultaten.

Het eerste onderdeel is afgerond. Hieruit blijkt dat samenwerkingspartners GGD Zaanstreek-Waterland omschrijven als een betrokken en adviserende ketenpartner. Stakeholders waarderen de samenwerkingsrelatie in het algemeen met een 7,4 en in het bijzonder het contact met onze medewerkers (7,5).

Het onderzoek heeft ons enkele waardevolle signalen opgeleverd. Zo valt op dat verbetering gewenst is op onze slagvaardigheid en pro-activiteit. De GGD mag vanuit haar expertise ook meer regie nemen en mag meer toegroeien naar een rol van coördinator/netwerkregisseur, vinden onze ketenpartners. Aan het begin van de zomer spreken we een aantal ketenpartners om de resultaten verder te duiden en uit te diepen.