GGD Zaanstreek-Waterland is er voor alle inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland en wil dit zowel intern als extern op de kaart (blijven) zetten. De afgelopen maanden is er daarom op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema LHBTi: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

In mei organiseerde de GGD een bijeenkomst voor haar medewerkers. Hierin vertelde ‘De Verhalenman‘ een verhaal over het Roze Amsterdam: hoe was het leven voor LHBTi’ers in Amsterdam vanaf de jaren ’60? Hoewel Nederland bekend staat als een open minded land, was dit niet altijd zo. Aan de hand van het roze verhaal werden we meegenomen met twee hoofdpersonen die niet altijd voor hun seksuele geaardheid durfden uit te komen. Het deed ons realiseren dat we erbij stil moeten blijven staan dat we voor deze rechten moeten blijven opkomen en hier blijvend aandacht voor moeten vragen.

Daarnaast introduceerden Rianne van der Kramer (pedagoog) en Rudy Tan-A-Kiam (jeugdhulpverlener) op deze bijeenkomst het project ‘I Am’. Het project ‘I Am’ is een preventief programma dat kinderen, jongeren, ouders en professionals een aanspreekpunt biedt om vragen te helpen beantwoorden over identiteit, gender en seksualiteit. Doel van het project is dan ook om deze onderwerpen bespreekbaar te maken, bewustwording te creëren, inclusief taalgebruik te hanteren en de emancipatie van LHBTi’ers te bevorderen. Het project is momenteel in de opstartfase en wordt in 2019 verder geconcretiseerd.

Op 11 oktober 2018 was het internationale ‘Coming Out Day’. Op de GGD-locatie Vurehout hing deze dag de regenboogvlag. Daarnaast was deze dag een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. GGD Zaanstreek-Waterland directeur Ferdinand Strijthagen stond bij de opening van deze middag stil bij Coming Out Day. Gekleed in een gepaste roze trui, gaf hij aan hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn. Dat iedereen zich geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, seksuele voorkeur of afkomst. Daarnaast is in november een LHBTi inspiratiedag georganiseerd en zorgt een speciale werkgroep ervoor dat dit onderwerp op de agenda blijft staan.