Vandaag is het Paarse Vrijdag. De dag waarop scholieren en studenten hun solidariteit laten zien aan sekse-, gender-, en seksuele identiteiten door iets paars te dragen. Scholen of de Gender and Sexuality Alliances (GSA’s) van scholen organiseren op deze dag leuke activiteiten. Ook wordt de Paarse Vrijdag Krant op veel scholen uitgedeeld. Paarse Vrijdag is ook een goed moment om in de les aandacht te besteden aan seksuele- en gender-diversiteit. Wil je meer weten over GSA’s, of wil je meer informatie over de Paarse Vrijdag Krant? Neem contact op met Bas Hageman, bas@paarsevrijdagkrant.nl.

GGD Zaanstreek-Waterland ondersteunt scholen met het onderwerp Gezonde Relaties & Seksualiteit. Dit doen we met de Gezonde Schoolaanpak . Hiermee werken we op verschillende pijlers (onderwijs, beleid, signalering en omgeving) aan de gezondheid van leerlingen en de school. Bij deze aanpak is ook veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Meer weten? Neem contact op met Maite Mutsaers via gb@ggdzw.nl.

Daarnaast biedt de GGD ook hulp aan LHBTI-ers vanuit het project I am Identity, Gender & Sexuality. Interesse? Neem contact op met Rudy Tan-A-Kiam (rtanakiam@ggdzw.nl) of Rianne van der Kramer (rvanderkramer@ggdzw.nl).

Zaanstreek-Waterland heeft twee regenbooggemeentes: Zaandam en Purmerend. Deze steden leveren extra inzet om de sociale veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van LHBTI-bewoners groter te maken. Gemeente Purmerend heeft de hele maand oktober verschillende coronaproof activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor Purmerendse LHBTI’ers. Op de website van Stichting De Zaanse Regenboog zie je welke activiteiten er in de aankomende weken in de regio zijn.