Als corona iets heeft geleerd, dan is het dat we structureel moeten werken aan een meer weerbare en vitale bevolking. Herstel en versterking van het fundament in de publieke gezondheidszorg bij de GGD’en vraagt om een structurele investering van minimaal 600 miljoen euro. De oorverdovende politieke stilte over het broodnodige herstel en de versterking van de publieke gezondheid baart alle GGD-en grote zorgen. Het is alsof niet is doorgedrongen dat nú stappen nodig zijn om de volgende generatie voor te bereiden op de volgende pandemie. GGD GHOR voorzitter André Rouvoet stuurt hierover vandaag een herhaalde oproep naar de informateurs. Lees meer: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/gezondheidsalarm/.