Half december heeft Eveline Vlaanderen, Jeugdarts bij de GGD, de Marie Louise Essink-Bot 2018 prijs gewonnen voor haar onderzoek naar motivaties van ouders die hun kinderen niet, of niet meer laten vaccineren.
Aanleiding voor het onderzoek was de daling van de vaccinatiegraad voor de Bof Mazelen Rode Hond vaccinatie (BMR) van tweejarige kinderen in de gemeente Edam-Volendam in 2017. In heel Nederland daalde de vaccinatiegraad van 96.0% (2013) naar 93.8% (2017). In Edam-Volendam daalde de vaccinatiegraad voor de BMR van 94,4 naar 81,3%.

Acht ouder(paren) waren bereid om in gesprek te gaan over hun redenen om hun kinderen niet te laten vaccineren. Uit de interviews kwam naar voren dat ouders weinig angst hebben voor de ziektes waartegen gevaccineerd wordt. Ouders zijn wel bezorgd over de mogelijke gevolgen op de lange termijn van de vaccinaties.
Daarnaast vertrouwen ouders niet op de informatie en motieven van de Nederlandse overheid. Niet vaccineren is geen makkelijke stap voor deze ouders. In de periode dat ouders twijfelen over wel of niet vaccineren, hebben ouders behoefte aan betrouwbare informatie. Ze zijn op zoek naar personen om over deze informatie praten, zonder dat er druk op hen wordt uitgeoefend. Een open gesprek met een jeugdarts die, naast veel parate kennis over de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma, zich verdiept heeft in de anti-vaccinatie literatuur, kan ouders helpen een weloverwogen besluit te nemen.
Het onderzoek werd gesteund door het Sarphati initiatief, Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland, waarin het AMC en de GGD-en in Noord Holland in samenwerken.