Ons jaarverslag 2017 is online! Met ons vernieuwde publieksjaarverslag geven we u op een snelle manier een overzicht van wat ons het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Aan de hand van onze vier basistaken (advies, bescherming, rampen en crises en toezicht) leest u welke initiatieven en activiteiten de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoerde.

Veel leesplezier! Reacties op het jaarverslag zijn van harte welkom.