Op donderdag 13 december vond de goed bezochte landelijke conferentie suïcidepreventie plaats, georganiseerd door 113 Zelfmoordpreventie. Twee jaar geleden startten 6 regionale proeftuinen als Suïcidepreventie Actienetwerk. Zaanstreek-Waterland is een van die regio’s. Tijdens de conferentie sprak onze Projectleider suïcidepreventie, Ina Boerema, samen met burgemeester Sievers van Edam-Volendam over het grote belang van openheid rond het thema zelfmoord. Zij benadrukten dat door het onderwerp uit de taboesfeer te halen, het makkelijker wordt voor mensen met zelfmoordgedachten om zich kwetsbaar op te stellen en over hun gedachten te praten.

Burgemeester Sievers nam zelf al eerder het voortouw door zich op de lokale radio Edam-Volendam uit te spreken voor meer aandacht voor suïcidepreventie. Dit sluit aan bij hoe de GGD verder wil met de borging van suïcidepreventie: namelijk sterk inzetten op het voorkomen van zelfmoord. Onder meer door uit te dragen dat praten over minder leuke dingen in het leven belangrijk is, zodat je elkaar kan steunen. Suïcidepreventietrainingen blijven doorgaan en we starten, samen met GGZ en 113 Zelfmoordpreventie, een meldpunt suïcidepreventie.

Voor meer informatie: Ina Boerema, projectleider, iboerema@ggdzw.nl.

Voor hulp bij zelfmoordgedachten neemt u contact op met 113 Zelfmoordpreventie, via www.113.nl of 0900-0113.