Afgelopen najaar is de verlenging van de overeenkomst met alle geboortezorgpartijen in de Zaanstreek ondertekend, om samen te werken aan optimale zorg voor de aanstaande en prille ouders. Er werd ook een nieuw product gepresenteerd, dat per januari 2019 startte. Het idee hiervoor is in het overleg ontstaan. Verloskundigen, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg hebben twee keer per jaar overleg over organisatorische- en inhoudelijke zaken.

Vanaf januari is er een nieuwe overlegvorm die specifiek de belangen behartigt van zwangeren in een omgeving, die sociaal gezien niet optimaal is. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met de huisvesting, de relatie met de partner, of de financiën. De verloskundigen – en ook gynaecologen – zoeken soms lang naar passende oplossingen, die blijken niet zomaar voor de hand te liggen. Samen met de betrokken professionals en met hulp van de gemeente is er een formule bedacht waarbij ook de Sociale Wijkteams en VoorZorg betrokken zijn om mee te denken aan oplossingen voor deze aanstaande moeders (en hun partners). Verloskundigen brengen de casuïstiek, anoniem, één keer per maand in. Vooraf hebben ze dit met de bewuste cliënten besproken. De leden van het overleg bedenken dan samen oplossingen om de aanstaande moeder naar een betere sociale context te helpen.
Ook voor de terugkoppeling naar de verwijzers is een oplossing uitgewerkt in de vorm van een intermediaire rol van VoorZorg.

Het eerste steunpuntoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft nieuwe wegen aan het licht gebracht, waarmee de zorg voor deze groep zwangeren een positieve input krijgt. Achter elke organisatie blijken wel weer onontgonnen mogelijkheden te bestaan, die op deze manier aangeboord kunnen worden.