Houtrook is ongezond. Bij ongunstig weer of een slechte luchtkwaliteit, blijft rook langer hangen. Daarom roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een stookalert mensen op om op die dagen geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

Stoken van hout in een vuurkorf, kachel of open haard, vinden veel mensen gezellig. Maar het heeft ook een keerzijde; de rook is ongezond. Bij de verbranding van hout komen namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s) benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond. Maar vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Ongunstig weer en slechte luchtkwaliteit

Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM heeft dagelijks contact met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) over de weersverwachting. Het gebruikt ook gegevens van luchtmeetnet.nl . Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert.

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. Bij ongunstig weer krijgen abonnees een bericht via e-mail.