Op 31 oktober is, tijdens een goed bezochte conferentie ‘Tel mee met Taal’, door 20 partijen officieel het Taalakkoord Zaanstreek-Waterland ondertekend. Een eerste stap op weg naar minder laaggeletterden in de regio. En dat is hard nodig, want het aantal laaggeletterden in Zaanstad (16-65jr) ligt tussen 16.700 en 18.600 inwoners, dat is 1 op de 6! (Bron regionale spreiding geletterdheid 2016). In het document ‘We zetten in op taal’ staan de volgende ambities van de GGD die bijdragen aan de ondersteuning van laaggeletterden:

  • Hoe herken je als medewerker laaggeletterdheid bij cliënten van de GGD?
  • Hoe kun je hen ondersteunen en verwijzen?
  • En hoe zorgen we dat onze informatie voor alle mensen, dus ook voor laaggeletterden, toegankelijk is?

Naast het uitvoeren van de eigen acties zal de GGD, waar mogelijk, aan de slag gaan om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord. Zo hopen we andere gemeenten, organisaties en bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord.

Bekijk ook het persoonlijke verhaal van een laaggeletterde.