Op Kinderboerderij De Veldmuis in Zaandam (Zaanstad) is vogelgriep geconstateerd. Het gaat om het vogelgrieptype H5N8. In de ochtend van 6 februari zijn alle vogels, waaronder kippen, pauwen en andere vogels, geruimd die leven op de kinderboerderij. Het pluimvee zat al sinds november opgehokt in verband met de geldende ophokplicht. De Kinderboerderij was al sinds december gesloten voor bezoek in verband met de coronamaatregelen. De GGD houdt contact met de medewerkers van Kinderboerderij De Veldmuis.

Vogels kunnen erg ziek worden van vogelgriep en overlijden. Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is heel klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een heel klein risico op het oplopen van vogelgriep.

Dode wilde (water)vogels gevonden?

Is er gevaar voor besmetting van vogel naar mens?

  • Nee, het risico op overdracht van vogel naar mens is zeer klein.
  • Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Ophokplicht hobbyvogels en kippen

Er geldt al sinds november een landelijke ophokplicht, ook mensen met hobbyvogels/kippen moeten de dieren afschermen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over vogelgriep vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit.