Om de gemeenten inzicht te bieden in de gezondheid van de jeugd van 13 tot 17 jaar, voert de GGD in het najaar van 2019 de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. De bedoeling is, dat alle leerlingen in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs in Zaanstreek-Waterland digitaal een vragenlijst invullen, anoniem en in de klas.

Het onderzoek vraagt samenwerking met landelijke en lokale partners en met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Momenteel heeft vooral de inhoud van de vragenlijst onze aandacht. Daarnaast zijn alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs benaderd voor deelname aan het onderzoek. De klassikale uitvoering op school is, vanwege de kwaliteit van de gegevensverzameling, cruciaal voor een betrouwbaar beeld van gezondheid en leefstijl van de jongeren op een bepaalde school, in een gemeente en in de regio.

Het vragenlijst-onderzoek is eerder uitgevoerd in 2010 (anoniem), 2013-2104 (niet-anoniem) en 2015-2016 (niet-anoniem). Om de resultaten beter te kunnen vergelijken met andere onderzoeken is in 2016 besloten tot een anonieme afname van de vragenlijst in 2019.