Sinds donderdag 19 oktober neemt GGD Amsterdam voor onbepaalde tijd de dienstverlening waar van alle taken die vallen onder de algemene infectieziektebestrijding van GGD Zaanstreek-Waterland. Reden hiervoor is dermate onderbezetting dat we de dienstverlening niet meer zelfstandig uit kunnen voeren.

Gevolgen inwoners en netwerkpartners

Infectieziektebestrijding omvat de volgende taakgebieden: algemene infectieziektebestrijding, reizigers, TBC en seksuele gezondheid. Daarnaast verzorgen we de coronavaccinaties. De taken die GGD Amsterdam sinds 19 oktober waarnemen omvatten de taken van de algemene infectieziektebestrijding. Het gaat hierbij onder meer om registratie en monitoring van infectieziekten in de regio.
Voor het melden van een (mogelijke) uitbraak van een infectieziekte en voor vragen over infectieziekten kunnen netwerkpartners en inwoners nog steeds contact opnemen via ons e-mailadres en telefoonnummer. De collega’s van GGD Amsterdam helpen u dan verder. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Toekomst infectieziektebestrijding

Door structureel personeelstekort onderzoekt GGD Zaanstreek-Waterland al enige tijd hoe ze infectieziektebestrijding voor de regio Zaanstreek-Waterland toekomstbestendig kan vormgeven. We werken daarom aan een plan van aanpak voor de integratie van de activiteiten van infectieziektebestrijding met die van GGD Amsterdam. Hoewel dit proces nog loopt, is de noodzaak er nu alom de waarneming van het taakgebied algemene infectieziektebestrijding voor onbepaalde tijd over te laten aan GGD Amsterdam. Om dezelfde reden neemt GGD Amsterdam sinds juni 2023 ook al de waarneming op zich van het Centrum voor Seksuele Gezondheid.
Infectieziektebestrijding van GGD Zaanstreek-Waterland voert wel zelf de dienstverlening uit voor reizigers, (vermoedens van) TBC-gevallen en voor de coronavaccinaties.