Kindermishandeling is een moeilijk en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen van beroepskrachten, ouders en kinderen centraal.

Ondanks veel campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. Toch is onze gezamenlijke inzet meer dan de moeite waard. We zijn het er toch allemaal over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig thuis!
Beroepskrachten, ouders en kinderen, die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, delen dit jaar hun verhaal. We kunnen inspiratie halen uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen en ervan leren. En kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten. Zo werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor de aard en omvang van het probleem. En vooral ook wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Dit doen we door te leren van 30 ervaringsverhalen van beroepskrachten, ouders en kinderen.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat het?

De ervaringsverhalen en activiteiten in de Week kunnen gaan over alle vormen van kindermishandeling. Of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Lees meer over kindermishandeling.

Wat gebeurt er in de Week?

Van maandag 18 november tot en met zondag 24 november én in het hele jaar daarna, komen verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord. Hierbij delen zij ervaringen die aanzetten tot denken en vragen om duiding. Waarbij wordt gekeken naar wat hen heeft geholpen, hoe dat kwam én wat we daarvan kunnen leren.
Uiteenlopende organisaties organiseren deze Week verschillende activiteiten op lokaal niveau. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Of ze gaan in gesprek met elkaar en anderen over dilemma’s en wisselen ervaringen uit.
Tijdens de Week is er ook aandacht via een (social media) campagne voor het thema leren van elkaar, de ervaringsverhalen en de activiteiten. Voor activiteiten klik hier.

Vermoedens van kindermishandeling?

Vermoed u dat er sprake is van kindermishandeling in uw omgeving? Blijf er dan niet mee rondlopen maar neem contact op met Veilig Thuis van GGD Zaanstreek-Waterland, tel. 0800-2000.