In de wintermaanden vallen er meer slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat kan vrijkomen bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout en kolen. Het ontstaat vaak bij het gebruik van gas- en verbrandingstoestellen zoals een geiser, kachel of open haard. Ook bij het gebruik van kooktoestellen op gas kan koolmonoxide ontstaan. Het gevaar van koolmonoxide is dat je het gas niet ruikt, proeft en ziet, waardoor je niet door hebt dat het er is.
Bij koolmonoxidevergiftiging kunnen klachten ontstaan zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Iemand die te veel koolmonoxide heeft ingeademd, kan zelfs bewusteloos raken en overlijden.

Door goede ventilatie en het jaarlijks laten controleren en schoonmaken van uw verwarmingsinstallaties kunt u de kans op koolmonoxide aanzienlijk verkleinen. Om gevaarlijke concentraties koolmonoxide te kunnen ontdekken heeft u een koolmonoxidemelder nodig. Mocht u te maken krijgen met koolmonoxide en u merkt dit op tijd, handel dan als volgt:

  • Zet direct ramen en deuren wijd open en schakel uw installatie uit.
  • Haal eventuele slachtoffers zo snel mogelijk uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht.
  • Waarschuw medische hulp, geef aan dat het om koolmonoxide vergiftiging gaat en indien nodig waarschuwt u de brandweer om een meting te verrichten.

Meer informatie is te vinden in onze folder.