Op 28 juli is het Wereld Hepatitis Dag. Een dag om extra aandacht te schenken aan de gevolgen van virale hepatitis. Vooral hepatitis B en hepatitis C. Elke seconde sterft wereldwijd iemand aan de gevolgen van virale hepatitis. We kunnen en mogen dus niet wachten om actie te ondernemen tegen virale hepatitis. Hepatitis kan niet wachten.

Chronische hepatitis B en hepatitis C zijn zeer gevaarlijk infectieziekten die ernstige leverschade, leverkanker en te vroeg overlijden veroorzaken. Hepatitis B en C geven pas laat klachten, als er al een ernstige beschadiging van de lever is. Zonder vroege behandeling zijn mensen, die besmet zijn met het hepatitis B- of hepatitis C-virus, wel besmettelijk. Ook als zij geen klachten hebben.

Meer dan 300 miljoen mensen leven met het hepatitis B- of het hepatitis C-virus. Risicogroepen zijn mensen die in een land geboren zijn waar hepatitis B of C vaak voorkomt. Mensen die drugs inspuiten, gevangenen, mannen die seks hebben met mannen, en mensen met hiv/aids.

Met de beschikbaarheid van effectieve vaccins en behandeling van hepatitis B en een effectieve behandeling voor hepatitis C, is uitroeien van virale hepatitis haalbaar. Een groter bewustzijn, kennis van de ziekte en de gevolgen van hepatitis B en C is een must. Net als toegang tot goedkopere diagnostiek en behandeling.

Rol GGD

De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria deze infectieziekten melden aan de GGD. De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.
Verder vaccineert de GGD mensen uit de zorg, mannen die seks hebben met mannen of mensen die een verre reis gaan maken.