Nog altijd heeft twee op de drie kinderen in Nederland op zijn 18e minstens één gaatje in het gebit. Dit kan worden voorkomen door goed voor het gebit te zorgen en zo cariës tegen te gaan. De beroepsvereniging van tandartsen KNMT herhaalt daarom op Wereld Mondgezondheidsdag (20 maart) de campagne ‘Een gezond gebit is kinderspel’. Vorig jaar kon deze campagne deels niet doorgaan vanwege de opkomende coronacrisis.

Oproep aan de JGZ om de campagne te steunen

De KNMT roept JGZ op de campagne te ondersteunen. Zij bereiken immers veel jonge ouders. In de campagne – primair gericht op de ouders – staan 6 tips voor een gezonde mond centraal, onder het motto ‘Een gezond gebit is kinderspel’. Deze tips staan op een poster die te bestellen of te downloaden is via www.knmt.nl/kinderspel
Op deze webpagina is nog meer campagnemateriaal te vinden. De poster is samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) ontwikkeld.

Wijs ouders op de poster met 6 tips en op www.allesoverhetgebit.nl

De poster verdient een goede plek in de wachtkamer van de JGZ, zodat bezoekende ouders de 6 tips kunnen lezen en worden geattendeerd op de patiëntenwebsite www.allesoverhetgebit.nl. In het kader van de campagne kunnen ouders via deze site ook meedoen aan een educatieve test over de gezonde kindermond.

Campagne op meerdere plekken zichtbaar

In de week voorafgaand aan Wereldmondgezondheidsdag van 14 tot en met 20 maart wordt de campagne landelijk ook zichtbaar via uitingen op reclamezuilen langs de Nederlandse snelwegen, via informatie en een test op onze patiëntenwebsite Allesoverhetgebit.nl, via een PR-campagne in de media en via veel tandartspraktijken.