Het terugdringen van gezondheidsachterstanden begint al bij de gezondheid van mensen met een kinderwens en daarop de volgende eerste duizend dagen van een kind. Daarom hebben gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en VWS in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat elk kind een kansrijke start krijgt. Een van de afspraken is dat gemeenten ervoor zorgen dat inwoners in de vruchtbare leeftijd (die in een kwetsbare situatie verkeren) voldoende regie (kunnen) nemen op hun kinderwens. Maar hoe voer je deze afspraak uit?

Een artikel in het tijdschrift voor gezondheidswetenschappen levert een bijdrage aan het antwoord hierop. De auteurs gaan in op het belang dat mensen in staat worden gesteld regie te voeren over hun kinderwens. Ook wordt duidelijk dat de huidige inrichting van de zorg maakt dat de beschikbare hulp en ondersteuning niet bij de juiste mensen terechtkomen. Aan de hand van een stroomschema is inzichtelijk hoe mensen hierbij beter geholpen kunnen worden en hoe professionals daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Lees het hele artikel: Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties | TSG – Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (springer.com)