Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11-10-2019.

GGD Zaanstreek-Waterland voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

https://www.ggdzw.nl/ (hoofdwebsite)

Testresultaten
11-10-2019: Handmatig onderzoek in eigen beheer. Diverse onderdelen van de site zijn getest op overeenstemming met de EU richtlijn ‘EN 301 549 versie 2.1.2’ In onderstaande documenten is per onderdeel weergegeven in hoeverre een eis relevant was voor een pagina en of deze pagina daar aan voldeed.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek
    • Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie
    • Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.