Wat houdt je werk in?

Het bieden van zoveel mogelijk preventieve zorg aan ouders en kinderen van 0-4 jaar. Daarbij ligt het accent op lichamelijke, cognitieve en psychische ontwikkeling. Ik begeleid ouders daarbij, biedt ondersteuning en geef advies en voorlichting waar nodig. Om voor elk kind de juiste zorg op maat te realiseren, werk ik veel samen met andere zorgverleners. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, Jeugdteam, vroegtijdig ontwikkelingsteam, voorzorgverpleegkundigen, peuterspeelzalen, scholen, enzovoort.
Ik ga op prenataal huisbezoek en op huisbezoek 2 weken na de geboorte van een baby. Verder draai ik verschillende spreekuren in de week en vaccineer  kinderen en zwangeren. Ik chat ook als zorgverlener in de landelijke Ouderchat waar ouders vragen kunnen stellen.  Maar ik doe nog veel meer.

Wat maakt je werk zo leuk/interessant?

Wat mijn werk zo leuk maakt, is allereerst dat het erg afwisselend is! Elke dag en elk kind dat je op je spreekuur krijgt is weer anders. Met het ene kind gaat het heel goed, het andere kind heeft wat meer zorg en ondersteuning nodig. Het is fijn dat ik daarvoor kan zorgen.
Wat het extra interessant maakt, is dat ik mijn eigen wijk heb. Ik ken dus veel gezinnen al voor een langere tijd en ben daardoor voor hen een vast aanspreekpunt geworden. Dat maakt dat ouders mij sneller weten te vinden bij zorgen en andersom. De drempel om hulp te zoeken of te ontvangen ligt dan een stuk lager. En dat werkt weer in het voordeel van het bieden van goede preventieve zorg.

Waarom werk je graag bij onze GGD?

Ik werk graag bij onze GGD, omdat ik in een gezellig team werk met fijne vaste collega’s. Daarnaast is er ruimte om verder te ontwikkelen als professional en daarin nieuwe uitdagingen aan te gaan.