Wat houdt je werk in?

Werken als Medewerker Meldpunt bij MABZ vind ik erg divers, uitdagend en geeft mij veel voldoening. Ik overleg met de mensen die problematiek bij ons melden, denk dan mee en geef eventueel voorlichting. Iedere burger kan een zorgmelding bij ons doen. Samen met collega’s ga ik dan onderzoeken wat er nodig is. De meeste melders van zorgen/overlast/onbegrepen gedrag zijn: de politie, woningbouw, netwerkpartners, maar ook docenten, huisartsen, familie, buren en andere burgers.
Wij hebben in ons team veel deskundigheid en kunnen dus vaak ook gericht werken aan een oplossing en helpend zijn o.a. in het doolhof van de vele zorgaanbieders. Ik ga ook samen met collega’s actief op pad om de thuissituatie te zien, de leefomgeving en natuurlijk de persoon in kwestie zelf te spreken. Ik probeer dan ook het netwerk te betrekken, de huisarts en bijvoorbeeld het wijkteam.
Het lukt vaak om met elkaar tot goede zorg, begeleiding of een oplossing te komen. We proberen ook door zorgcoördinatie doorleiding naar reguliere zorg te mogelijk te maken. Het creatief zijn in denken en handelen maakt elke dag weer een uitdaging.
Naast de directe zorg aan burgers zorgen we er als team ook voor dat we ons regelmatig bijscholen en overleg hebben met onze samenwerkingspartners, zoals Parnassia, Odion, Leviaan, Leger des Heils, politie en de verschillende gemeentes. Dit maakt dat we goed en snel kunnen acteren op problematiek en escalaties/uitzetting/ decompensaties b.v. kunnen voorkomen. Dus naast praktisch aan de slag, ben ik ook preventief actief en educatief. Hoe leuk is dat?!

Wat maakt je werk zo leuk/interessant?

Elke melding is anders en vraagt een creatief brein. Een goede samenwerking met je collega’s en je netwerkpartners is van belang. Daar investeer ik dus ook in. Het is heel prettig dat ik hierdoor vaak snel kan schakelen, problematiek de juiste richting in kan helpen en de juiste personen weet te vinden.
Daarnaast is de afwisseling van werken op kantoor, thuis en rondrijden in de regie ook erg fijn. Ons hechte team geeft ook een positieve boost dat ik, als het nodig is, graag een extra stapje zet. Ook ben ik elke dag nog blij dat er bij MABZ uiteraard wel gerapporteerd moet worden, echter wij kunnen zorg leveren zonder dat er tijd verloren gaat aan richtlijnen en declaratiesystemen.

Waarom werk je graag bij onze GGD?

GGD Zaanstreek-Waterland is een grote organisatie, dit biedt veel mogelijkheden. Je kunt ook op andere afdelingen aan de slag bijvoorbeeld bij Veilig Thuis of als verpleegkundige bij Jeugdgezondheidszorg. Je krijgt de mogelijkheid om je kennis actueel te houden of te verbreden door scholing en congressen. De vrijheid om jezelf te specialiseren in waar de behoefte ligt en/of je wensen vind ik erg prettig en motiverend.
Meldpunt Suïcidepreventie is ook onderdeel van ons team. Daar mag ik nu ook deel van uit maken en ik zit ook bij het team wat betrokken wordt bij crisissen. Andere collega’s geven bijvoorbeeld psychosociale hulp aan vluchtelingen of zijn gespecialiseerd in rouw.
Soms vraagt het werk psychisch best veel van je, immers de verantwoordelijkheid voor burgers die zorgmijdend zijn, is best groot en vraagt soms veel. Daarom geef ik me ook weleens op voor ‘lichtere’ werkzaamheden: vaccineren van kinderen tijdens de groepsprikdagen.