Wat houdt je werk in?

Als psychiater bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) buig ik mij over dossiers waarbij er een vermoeden van een psychiatrische stoornis bestaat bij de aanmelder (bijvoorbeeld politie, naasten, hulpverleners of omwonenden) maar waar de zorg en/of de behandeling niet of niet meer loopt. Het is daarbij mijn taak om, zo goed als dat gaat, een psychiatrisch consult te verrichten of het vermoeden van een psychiatrische aandoening te onderbouwen. Soms gebeurt dat op het kantoor bij de GGD, soms bij een huisbezoek. En soms ook niet, omdat de te onderzoeken persoon een consult afwijst, in het geheel niet reageert op telefoon of brief en/of de deur niet opendoet. Echter, ook dan kun je als psychiater in actie komen om de teloorgang te keren. Als er hulp en zorg op psychiatrische gebied nodig is, neem ik contact op met zorgaanbieders in de regio, zoals Parnassia Groep (kliniek Castricum, FACT, Brijder verslavingszorg), De Waag of Fivoor ACT om de betrokkene naar passende zorg toe te leiden. In de meeste gevallen gaat het om Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA), zoals psychotische stoornissen in combinatie met middelengebruik en zorgmijding. Niet zelden is er al psychiatrische behandelgeschiedenis, maar is de betrokken persoon toch uit zorg gevallen.

Het is de taak van de psychiater MABZ om te doorgronden wat maakt dat de behandeling/de zorg niet op gang komt of is gestrand. Want impasses in de zorg berusten eigenlijk nooit op toeval. Vaak is de ‘probleemlijst’ van de persoon en patiënt te uitgebreid. Je stemt af met de ggz, huisarts, maatschappelijk opvang, buurtregisseur, naasten/omwonenden, sociaal wijkteam, reclassering en/of woningcorporatie. Daarbij neem je duidelijk de positie in van medisch specialist, maar sla je ook zoveel mogelijk acht op naleving van het medisch beroepsgeheim.

Samen met de medewerker MABZ verzorg je documentatie voor een ‘verkennend onderzoek’ dat wordt ingediend bij het OM. Doel is het in gang zetten van het verkrijgen van een zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Er kan dus ook overleg met de reclassering aan de orde zijn.

Wat maakt je werk zo leuk/interessant?

Je komt te werken in een team van gedreven, flexibele en creatieve medewerkers, met in de meeste gevallen een verpleegkundige of agogische achtergrond en ruime werkervaring in de ggz. De teammentaliteit is oplossingsgericht, betrokken en voorzien van een prettig gevoel voor humor en relativering. Je krijgt hier te maken met dossiers en situaties die je soms niet voor mogelijk hield. De ‘verwijsbrieven’ die wij krijgen van de politie lees ik graag, al dan niet voorzien van een voorstel voor een psychiatrische diagnose. Je kunt het verschil maken voor de maatschappelijk afglijdende medemens die dringend hulp behoeft maar dit nog niet (voldoende) krijgt. Daarbij krijg je hier veel tijd en ruimte en heb je niets te maken met elders doodvermoeiende zaken als productie-targets. Een zeldzaamheid en een verademing vandaag de dag. Je kunt hier diepgravend puzzelen aan ‘cold case’ ggz dossiers, die tegelijkertijd springlevend zijn.

Waarom werk je graag bij onze GGD?

Mijn wekelijkse werkdag bij de GGD is een aangename afwisseling met mijn andere werkplekken (bij Arkin/Inforsa en GGZ inGeest). Werken voor de gemeente is weer eens wat anders dan voor een ggz instelling of ziekenhuis.