Persbericht ‘Mentale gezondheid jongvolwassenen in de regio achteruit gegaan’

Klik hier voor het persbericht ‘Mentale gezondheid jongvolwassenen in de regio achteruit gegaan’ (pdf 71kb).

Zaandam, 28 maart 2023

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio Zaanstreek-Waterland ervaart psychische klachten. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een groot gezondheidsvragenlijstonderzoek uitgevoerd onder meer dan 2.400 jongvolwassenen in de regio en 70.000 in heel Nederland. Bij deze groep zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten. Vergeleken met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in 2021 hebben meer jongeren in onze regio mentale gezondheid problemen.

Psychische klachten vooral bij vrouwen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die meededen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vooral vrouwen geven dit aan. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. In 2021 was dit nog minder de helft van de deelnemende jongeren.
Eén op de drie van de jongeren had een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Dit is een flinke stijging vergeleken met 2021. Toen gaf minder dan een kwart dit aan. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Zes op de 10 jongvolwassenen die meededen is eenzaam, in 2021 was dit 55%. Een kwart voelt zich sterk eenzaam, een jaar eerder was dit nog één op de vijf. Eenzaamheid komt het meest voor bij vrouwen en praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1). Ook emotionele en sociale eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen.

Veel jongvolwassenen hadden hulp of steun nodig tijdens coronaperiode

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Zes op de tien jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, vooral omdat zij niet lekker in hun vel zaten.

Regio en gemeentecijfers corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

De resultaten van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen Zaanstreek-Waterland zijn te vinden op de cijferwebsite van GGD Zaanstreek-Waterland. Hier staan de regionale resultaten en de resultaten per gemeente. Daarnaast zijn de vergelijkingen te zien tussen de resultaten van 2021 en 2022. Er zijn ook gemeenterapportages waar een aantal gezondheidsthema’s is uitgelicht. Zo kunt u precies zien hoe de jongvolwassenen er in uw eigen gemeente voor staan.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, samen met het RIVM, een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. Zij zijn geworven via advertenties op sociale media.
Het is mogelijk dat de jongvolwassenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen. Toch is duidelijk dat het probleem groot is en de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Zeker omdat het redelijk lastig is om zicht te hebben op deze groep.

Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is aanvullend onderzoek uitgevoerd in groepsgesprekken en individuele interviews. De resultaten hiervan worden in mei van dit jaar bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen op www.monitorgezondheid.nl.

Netwerk GOR

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.
Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, door de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen kunt u terecht bij Communicatie, 0900-2545454 of communicatie@ggdzw.nl.

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
www.ggdzw.nl