Jeugdverpleegkundigen van GGD Zaanstreek-Waterland kunnen vanaf 1 juli bij meer kwetsbare zwangeren een prenataal huisbezoek doen. Dit deden ze tot nu toe in beperkte mate. Maar in juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Voor de regio Zaanstreek-Waterland verzorgt GGD Zaanstreek-Waterland dit.

Voor wie

Zwangere vrouwen zijn tijdens hun zwangerschap in zorg bij de geboortezorg. Daar kunnen ze hun vragen stellen rondom zwangerschap en bevallen. Voor vragen en kwetsbaarheden in het sociale domein kunnen ze terecht bij het Sociale Wijkteam en nu dus ook bij de Jeugdgezondheidszorg. Soms is het belangrijk om de thuissituatie in kaart te brengen. Of hebben vrouwen die hun eerste kind verwachten geen beeld bij hoe de zorg rondom hun kindje straks is georganiseerd. Deze vrouwen kunnen dan gebruik maken van een huisbezoek door een jeugdverpleegkundige. 

Aanmelden

De verloskundige, gynaecoloog of andere betrokken beroepsprofessional meldt deze vrouwen aan bij GGD Zaanstreek-Waterland via: prenataalhuisbezoek@ggdzw.nl.
Het prenataal huisbezoek is bedoeld voor een klein percentage zwangere vrouwen; zwangeren die net dat extra steuntje in de rug of stukje begeleiding of stukje uitleg over de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben.

1 of meer gesprekken

Tijdens dit huisbezoek bespreekt de zwangere met de jeugdverpleegkundige hoe het met haar en haar gezin gaat.  Ze kan dan haar vragen en zorgen vertellen. Het kan zijn dat 1 gesprek genoeg is, soms is er meer dan 1 gesprek nodig. Als de zwangere later nog vragen heeft, kan ze die ook nog aan de jeugdverpleegkundige stellen. De kennismaking met de Jeugdgezondheidszorg door middel van een intake huisbezoek, die normaal plaats vindt als een kindje 2 weken oud is, wordt dan naar voren gehaald.
Is er meer hulp nodig? Dan helpt de jeugdverpleegkundige om goede hulp te vinden.