Woensdagmiddag heeft GGD Zaanstreek-Waterland op zijn vaccinatielocatie De Koog de 150.000ste COVID-19 vaccinatie gezet in de regio. De GGD vaccineert hier sinds 15 januari. Het gaat om eerste én tweede vaccinaties en alleen door de GGD gegeven prikken.

Suzelle Borsboom (51 jaar) was de gelukkige, zij kreeg een mooie bos bloemen van de GGD directeur Ferdinand Strijthagen. “Ik vind het fijn dat ik nu mijn eerste prik heb gehad en dat ik voor mijn vakantie nog de tweede kan krijgen. Het heeft wel iets verbroederends om hier allemaal een prik te halen. Ik doe het vooral om de pandemie te stoppen. Je ziet ook het effect van inenten, dat is heel fijn!”

Mijlpaal

Ferdinand Strijthagen, directeur van GGD Zaanstreek-Waterland, is blij met deze mijlpaal: “Het is geweldig dat al zoveel inwoners uit onze regio 1 of 2 vaccinaties hebben gehad en dat dit aantal de komende tijd snel verder zal stijgen. Als GGD staan we daar in elk geval klaar voor. En ik ben trots op mijn collega’s die zich elk dag opnieuw met ziel en zaligheid inzetten om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. We krijgen veel complimenten van inwoners, dat is geweldig om te horen.”

Vaccinatiebereidheid

Het vaccineren is volle gang en verloopt naar tevredenheid. Toch heeft directeur Strijthagen ook zorgen over de vaccinatiebereidheid onder sommige groepen. “Vooral onder mensen in achterstandswijken, met een migratieachtergrond en laaggeletterden zien we terughoudendheid om zich te laten prikken met het vaccin. Algemene informatie bereikt deze mensen niet genoeg en daarom is extra inzet nodig om hen te bereiken. Samen met gemeenten, partners en sleutelfiguren in de wijken zet de GGD zich in om de vaccinatiebereidheid onder deze mensen te verhogen.
Zo biedt De Bieb in de Zaanstreek hulp aan bij het maken van de afspraak. Woningbouwcorporaties hangen een poster hiervoor in hun gebouwen. De GGD biedt bijeenkomsten aan, bijvoorbeeld in moskeeën waar een arts uitleg geeft en antwoordt op vragen. Ook organiseert de GGD 2 webinars voor sleutelfiguren in de wijken om hen informatie te geven waarmee ze gesprekken kunnen voeren met mensen in hun wijk. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zodat de coronamaatregelen stap voor stap kunnen beeïndigen.”

Opschalen

Op dit moment en in de komende tijd geeft de GGD dagelijks ongeveer 2.000 mensen per dag een coronaprik. Dit is op basis van de huidige vaccinatieleveringen. Vanaf 7 juni neemt het aantal beschikbare vaccins toe en schaalt de GGD de dagelijkse prikcapaciteit verder op tot meer dan 5.800 prikken per dag.