De ministerraad is op voorstel van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport akkoord met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie versterkt de minister van volksgezondheid de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie.

Samen met de GGD’en en andere partijen gaat de LFI, Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie. De opzet van een duidelijke, landelijke aansturing zorgt ervoor dat een toekomstige crisis slagvaardiger kan worden bestreden. Bijvoorbeeld doordat we sneller kunnen opschalen voor het testen en vaccineren.

De LFI is een landelijke crisisorganisatie die, namens de minister van Volksgezondheid, twee dingen gaat doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. De bestrijding van de huidige pandemie, Covid 19, wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties.

Lees het hele bericht op de website van GGD GHOR .