Op woensdag 26 mei is ‘De Dag van het gescheiden kind’. Er zijn 86.000 (!) kinderen die jaarlijks te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. In feite worden die kinderen gescheiden van bijvoorbeeld een vertrouwde omgeving of vaste patronen.

Hoe vertelt een kind wat het voelt tijdens de scheiding? Hoe vertelt een kind wat het wil na de scheiding? Als een kind moet praten over iets waarvoor de ouders zelf nog de juiste woorden moeten vinden, hoe moet een kind dit dan doen?
Kinderen zijn in staat om het anders te doen, daarom krijgen zij op de ‘Dag van het Gescheiden Kind’ een stem.
Ieder kind heeft een verhaal en deze mogen zij elk naar delen op 26 mei. https://dagvanhetgescheidenkind.nl/

Reactie van kind op scheiding

Als een kind hoort dat zijn ouders gaan scheiden, kan het schrikken, boos, bang of verdrietig worden. Sommige kinderen voelen zich schuldig en zijn bang dat het aan hen ligt. Heel jonge kinderen begrijpen niet veel van de scheiding, maar kunnen wel last hebben van ruzies en stress.
Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van kinderen. Soms gaan kinderen zich lastig gedragen, soms worden ze juist heel stil. Een scheiding lucht bij kinderen ook wel eens op, bijvoorbeeld omdat er dan geen ruzies in huis meer zijn. Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen tegenover anderen.

Hoe kun je bijvoorbeeld een kind steunen bij een scheiding?

  • Bescherm het kind door liefde en aandacht te geven.
  • Wees open en eerlijk tegen een kind. Samen (vader en moeder) vertellen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor het kind betekent. Meer hoeft een kind niet te weten. Een kind hoeft niets te weten over jullie relatieproblemen.
  • Houd rekening met de gevoelens van het kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten. Benoem en erken de gevoelens van een kind.
  • Vertel het kind het liefst meer dan eens dat het geen schuld heeft aan de scheiding.
  • Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen.
  • Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.

Rekening houden met je kind betekent:

  • dat kinderen hun mening mogen en kunnen geven. Maar jullie beslissen.
  • dat de zorg niet precies gelijk verdeeld hoeft te worden tussen beide ouders.
  • dat kinderen niet per definitie beter af zijn bij de ouder van hetzelfde geslacht.
  • dat je je kind niet dwingt om te blijven slapen bij je ex partner als je kind dat niet wil.

Bij Villa Pinedo (www.villapinedo.nl) kan een kind steun vinden, verhalen lezen van andere kinderen, vragen stellen of chatten met een eigen buddy. Een buddy heeft ook een scheiding meegemaakt.

De verhalen van kinderen zijn heel belangrijk om een scheiding te verwerken. De GGD heeft trainingen voor kinderen van gescheiden ouders. Kijk daarvoor op de website van de GGD.

Vragen?  Stuur een e-mail naar jgz@ggdzw.nl of bel naar 0900-2545454.