Veel inwoners van onze regio leven zo normaal mogelijk door, het lukt hen grotendeels ook om zich aan de maatregelen te houden. Wel lukt thuiswerken steeds minder goed. Ook is het vermijden van drukte en 1,5 meter afstand houden steeds lastiger. Dit blijkt uit het tweede panelonderzoek van de GGD naar hoe inwoners uit de regio de coronacrisis beleven, uitgevoerd van 19 t/m 28 juni onder 1483 personen. In april ontving het GGD panel voor het eerst een vragenlijst over het coronavirus. Nog steeds zijn mensen bezorgd en dan met name over hun eigen gezondheid en die van naasten. Er is bezorgdheid over het naleven van de maatregelen, een tweede golf, de nieuwe wetgeving rondom corona en de toekomst. De uitslag biedt aanknopingspunten voor activiteiten en (gemeentelijk) beleid.

Lees hier het hele rapport.