Panelonderzoek Coronavirus juni 2020

Klik hier voor het PDF-bestand van het panelonderzoek Coronavirus juni 2020 (pdf 541kb) .

Sinds februari wordt Nederland geraakt door het nieuwe coronavirus. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, die invloed hebben op ons dagelijks leven. Hoe beleven inwoners van Zaanstreek-Waterland deze periode? Aan welke informatie hebben zij behoefte en hoe goed lukt het om de maatregelen in het dagelijks leven in te passen?

In april legden wij ons panel voor het eerst een vragenlijst voor over het coronavirus. In juni (19 t/m 28 juni) voerden wij een herhaalonderzoek uit. We wilden graag weten of de beleving en de behoeftes zijn veranderd.
Dit onderzoek geeft GGD Zaanstreek-Waterland een goed beeld van hoe burgers in onze regio deze uitzonderlijke periode ervaren, ook op langere termijn. De uitslag biedt aanknopingspunten voor activiteiten en (gemeentelijk) beleid.

Informatie

Waar haalt u informatie over het nieuwe coronavirus vandaan?

De meeste mensen vinden informatie over het coronavirus via tv, de krant, de website van het RIVM en nieuwswebsites.

 • De TV, 78%
 • Uit de krant, 47%
 • De website van het RIVM, 42%
 • Een nieuwswebsite, 37%
 • De radio, 28%
 • De website Rijksoverheid, 21%
 • Facebook, 17%
 • Ergens anders, 8%
 • De website van de GGD, 8%
 • De website van mijn gemeente, 6%
 • De website van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 6%
 • De website van een zorgverlener, 3%
 • Twitter, 3%
 • De website van thuisarts.nl, 2%
 • De huisarts (telefonisch), 2%
 • Het landelijke informatienummer 0800-1351, 1%
 • De GGD (telefonisch), 1%

Hoe beoordeelt u de huidige informatie over het coronavirus?

Bijna driekwart van de inwoners vindt de informatie over het coronavirus goed vindbaar, nuttig en relevant. Wel vindt bijna de helft van de inwoners de berichtgeving niet of niet helemaal helder en duidelijk.

Zou u meer informatie willen over het nieuwe coronavirus?

16% van de panelleden wil meer informatie over het nieuwe coronavirus. In april was dit 22%. 84% heeft hier geen behoefte aan.
In deze tweede meting komt een nieuwe informatiebehoefte naar voren. Er is meer behoefte aan onderbouwing van de maatregelen die genomen zijn, verspreiding van het virus door de lucht en over het testen. Daarnaast is behoefte aan overzicht van de regels een veelgenoemd onderwerp.

Aantal opmerkingen zijn:

 • Er zou iets moeten zijn, dat alle feiten/verordeningen op een rijtje zet, in één A4-tje.
 • Aerosolen en ventilatienoodzaak.
 • Hoe men tot bepaalde beslissingen komt. Maar ook de verschillen met betrekking tot de maatregelen die zijn genomen in andere landen. Er is veel tegenstrijdigheid.
 • Wat te doen als je getest wilt worden maar geen auto rijdt en dus niet naar de teststraat kunt.

Beleving corona

Hoe beleven inwoners de situatie?

Vergeleken met april proberen in juni meer inwoners zo normaal mogelijk door te leven en worden minder inwoners onrustig van de situatie. Ook vinden inwoners minder vaak dat hun leven op zijn kop gezet wordt. De aandacht en de maatregelen voor het coronavirus vinden mensen vaker overdreven.

In april was 83% van de inwoners bezorgd. In juni is dit gedaald naar 65%.

Ik ben bezorgd

Meting 1:

 • 2%, helemaal mee oneens
 • 5%, mee oneens
 • 3%, een beetje mee oneens
 • 7%, neutraal
 • 26%, een beetje mee eens
 • 39%, mee eens
 • 18%, helemaal mee eens

Meting 2:

 • 5%, helemaal mee oneens
 • 14%, mee oneens
 • 5%, een beetje mee oneens
 • 12%, neutraal
 • 35%, een beetje mee eens
 • 23%, mee eens
 • 8%, helemaal mee eens

Waarover zijn inwoners bezorgd?

De redenen van bezorgdheid zijn in april en juni vergelijkbaar. De meeste inwoners zijn nog steeds het meest bezorgd om de eigen gezondheid of die van naasten, gevolgd door zorgen over de economische situatie in ons land.

Wel zijn de redenen van bezorgdheid veranderd van de inwoners die ‘anders’ hebben ingevuld. Naast de eigen gezondheid en die van naasten geven deze inwoners vaak aan dat zij bezorgd zijn over het naleven van de maatregelen, een tweede golf, de nieuwe wetgeving rondom corona en de toekomst.

Aantal opmerkingen zijn:

 • Angst voor nieuwe golf. Omdat ik in de zorg werk en dit niet meer wil meemaken!
 • De vermoeidheid in de maatschappij en het steeds minder goed letten op regels.
 • Dat er een wet komt die onze grondrechten afpakt, gefundeerd op verkeerde aannames (1,5 meter regel).
 • Ben heel bezorgd over onze planeet. Dit is de enige die we hebben en het lijkt erop dat we van corona niets geleerd hebben. We laten onze kinderen een puinbak vol ellende na.

Minder gevoel van saamhorigheid, steun en aandacht voor elkaar

De inwoners lijken minder stress te ervaren sinds april. Ook voelen zij zich minder opgesloten en somber. Wel is het gevoel van saamhorigheid in de samenleving, het ontvangen van steun uit de omgeving en aandacht hebben voor elkaar minder geworden sinds april.

Hulpbehoefte en contact met zorgverleners

In juni heeft 91% van de inwoners geen behoefte aan hulp of contact met zorgverleners. 9% heeft behoefte aan een
oppas voor de kinderen, aan een luisterend oor, aan telefonisch of online gezelschap, aan hulp bij boodschappen of aan iets anders. In april was dit 13% van de inwoners.

Heeft u momenteel behoefte aan hulp?

 • Ja, iets anders, namelijk, 3%
 • Ja, een oppas voor mijn kinderen, 3%
 • Ja, een luisterend oor, 2%
 • Ja, gezelschap (bijvoorbeeld telefonisch of online), 1%
 • Ja, hulp bij boodschappen, 1%
 • Nee, 91%

Heeft u hulp nodig? Zoek contact!

 • Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid bel uw huisarts.
 • Voor vragen over mentale gezondheid, zie www.rivm.nl/ivccorona
 • Voor een luisterend oor: De Luisterlijn 0900 0767 (24/7)
 • Voor (praktische) hulp: Rode Kruis Hulplijn 070 4455888

Of kijk op www.ggdzw.nl of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Houding ten aanzien van maatregelen

Het lukt de meeste inwoners in juni nog steeds om thuis te blijven bij klachten. Wel is te zien dat thuiswerken steeds minder goed lukt. Ook vinden inwoners het steeds lastiger om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden.

In hoeverre zijn inwoners bereid zich na juni nog aan de maatregelen te houden

Inwoners schatten in dat hun bereidheid de komende 6 weken afneemt om thuis te blijven bij klachten (ook geen boodschappen), drukte te vermijden, 1,5 meter afstand te bewaren en alleen met het ov te reizen als dit niet anders kan. De bereidheid verandert niet om een niet-medisch mondkapje te dragen in het ov en om bij verkoudheidsklachten van huisgenoten met koorts thuis te blijven (boodschappen uitgezonderd) en geen bezoek te ontvangen. Inwoners schatten in dat hun bereidheid om zoveel mogelijk thuis te werken komende tijd toeneemt. Ook geven inwoners aan weer meer op bezoek te zullen gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid.

Testen en vaccineren

Van de panelleden heeft een heel klein deel zich laten testen op besmetting met het coronavirus. Ongeveer driekwart van de mensen zou zich wel laten testen als zij corona-gerelateerde klachten hebben.

Als er straks een vaccin is, zou u zich dan laten vaccineren?

Als er een vaccin komt, is 44% van de inwoners van plan zich te laten vaccineren tegen corona (COVID-19 ), 29% weet het nog niet. Ook zegt, 17% eerst te willen weten of zij de ziekte al hebben gehad en 10% zegt nee tegen vaccineren.

Een zomer met iets soepelere maatregelen, maar bezorgdheid over daarna

Veel inwoners leven zo normaal mogelijk door en lukt het om aan de maatregelen te houden. Dat is fijn en ook belangrijk om de verspreiding van corona tegen te gaan. Wel is te zien dat thuiswerken steeds minder goed lukt. Ook is het vermijden van drukte en 1,5 meter afstand houden steeds lastiger.
Nog steeds zijn mensen bezorgd en dan met name over hun eigen gezondheid en die van naasten. Er is bezorgdheid over het naleven van de maatregelen, een tweede golf, de nieuwe wetgeving rondom corona en de toekomst.
Er zijn ook kwetsbare groepen die onze aandacht nodig blijven hebben. 9% heeft behoefte aan hulp. Panelleden zijn het veelal niet eens met het verlengen van de maatregel om kwetsbare mensen niet te bezoeken. Zij houden deze maatregel waarschijnlijk de komende periode niet vol.

Achtergrond van de deelnemers

Alle 8 gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd. De vragenlijst is\ gestuurd naar de panelleden van GGD Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is de vragenlijst verspreid onder alle\ inwoners via (sociale) media. In totaal hebben 1483 panelleden en inwoners de vragenlijst ingevuld.
Meer vrouwen (66%) en meer hoger opgeleiden (49%) hebben meegedaan aan het onderzoek. De meeste deelnemers waren tussen de 25 en 80 jaar oud, met vooral veel deelnemers tussen de 40 en 65 jaar. De resultaten zijn daarom niet zomaar te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoner van de regio. Ze geven wel een indicatie.
Van de respondenten werkt 71% normaal gesproken. 27% van de respondenten werkt in de zorg. Van de werkenden zegt 7% minder te werken, voor 2% ligt het werk stil. 27% werkt vooral thuis. Er wordt hierbij opgemerkt dat steeds meer mensen deels thuiswerken, daarnaast zijn veel mensen weer aan het werk na een periode van thuiszitten.

Resultaten panelonderzoek coronavirus juni 2020

GGD Zaanstreek-Waterland, Epidemiologie – onderzoek@ggdzw.nl – Zaandam, juni 2020.

Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: Panelonderzoek Coronavirus juni 2020. GGD Zaanstreek-Waterland, juni 2020