Vandaag zijn de landelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bekend gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat in Zaanstreek-Waterland de dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs doorzet. Landelijk stagneert deze trend. Wat landelijk opvalt zijn de grote regionale verschillen in gebruik van alcohol en de verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken. Zo drinken jongeren in Zaanstreek-Waterland minder dan gemiddeld in Nederland. En roken vmbo’ers meer dan leerlingen van havo en vwo.

Met de uitkomsten van deze Gezondheidsmonitor kan lokaal of regionaal een aanpak gekozen worden gericht op risicogroepen. Dit  kan bijdragen aan het halen van de ambitieuze doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord: geen tabak- en alcoholgebruik onder de 18 jaar in 2040.

Wilt u meer weten over de resultaten? Klik dan hier. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar epi@ggdzw.nl.