Nieuwsbrief Epidemiologie december 2022

GGD Zaanstreek WaterlandGGD Zaanstreek Waterland

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven

jaargang 8 | nummer 5 | [date:nl|MMMM yyyy|now]
 
Inleiding
De GGD doet in opdracht van de overheid verschillende extra onderzoeken om de gezondheidseffecten van de coronacrisis in beeld te brengen. Dit gebeurt met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 2021-2025. Het onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken gericht op jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en extra kwetsbare mensen. 

In 2021 deden we de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (CGMJ) 2021 waarvan u de resultaten kunt vinden op onze cijferwebsite. In 2023 is er weer een Gezondheidsmonitor Jeugd.
Dit jaar nam GGD Zaanstreek-Waterland 2 corona gezondheidsmonitoren af. Van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen maken wij eind april 2023 de resultaten bekend. En de dataverzameling van de GGD Gezondheidsmonitor, gericht op inwoners van 18 jaar en ouder, is net afgerond.
De landelijke werkgroep voor de OGGZ-monitor, die zich richt op extra kwetsbare mensen, is druk bezig invulling te geven aan dat onderzoek. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over, net als over de andere hierboven genoemde monitors.

Wat zijn de gevolgen van de corona-uitbraak en de bijbehorende maatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking? Verschilt dit per populatiegroep? En welke specifieke risico- en beschermende factoren zijn er te onderscheiden in de bevolking. Deze vragen onderzocht het netwerk GOR-COVID-19 op landelijk niveau met een literatuur onderzoek. Een samenvatting en meer informatie over de literatuurstudie leest u in deze nieuwsbrief. 

Zoals altijd informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen omtrent onze website Gezondheid in Cijfers. En natuurlijk weer een tip over het werken met de website. Deze keer gaat het over de zoekfunctie op onze cijferwebsite. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Epidemiologie
Sector Strategie & Ontwikkeling

 
Gezondheidsmonitoren
 
Update monitors: Jeugd, Jongvolwassenen, Volwassenen, Ouderen en OGGZ
De GGD doet in opdracht van de overheid verschillende extra onderzoeken om de gezondheidseffecten van de coronacrisis in beeld te brengen. Dit onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken gericht op jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en extra kwetsbare mensen. Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken omtrent deze monitors.
 
» Lees verder
 
 
 
Cijferwebsite
 
Samenvoeging cijfers Beemster en Purmerend
Per 1 januari 2022 is de gemeente Beemster samengegaan met Purmerend. Daarom gaan wij vanaf begin december de gezondheidscijfers niet langer als aparte gemeente vermelden, maar als wijk van de gemeente Purmerend.

Ook worden de cijfers van vóór 2022 omgerekend naar de indeling van Purmerend van nu. Dit maakt het mogelijk om de resultaten van vorige jaren op het nieuwe gebiedsniveau met elkaar te vergelijken. 

De update verwachten we deze week.

 
 
 
 
Tip: Snel indicatoren zoeken op cijferwebsite
Wist u dat u de zoekfunctie kunt gebruiken om sneller te vinden wat u zoekt? We leggen het u uit.
 
» Lees verder
 
 
 
Overig
 
Literatuurstudie: De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn

Eind oktober is de tweede literatuurstudie van het netwerk GOR gepubliceerd. Dit onderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, waarmee de lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen van de coronacrisis tussen 2021 en 2025 in kaart worden gebracht. In dit bericht vindt u de samenvatting van en link naar deze tweede literatuurstudie. Daarnaast vindt u de link naar de eerste literatuurstudie die zich richtte op jeugd.
 
» Lees verder
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie

Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW

 
E-mail opties