Nieuwsbrief Epidemiologie oktober 2023

GGD Zaanstreek WaterlandGGD Zaanstreek Waterland

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven

jaargang 9 | nummer 2 | [date:nl|MMMM yyyy|now]
 
Inleiding
De afgelopen tijd voerde de GGD extra onderzoeken uit bij diverse doelgroepen. Ook voor de komende tijd staan er onderzoeken gepland. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de onderzoeken en wanneer u de resultaten kunt verwachten.

Daarnaast gaan we in op de resultaten uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 en de start van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

De data uit de gezondheidsmonitoren publiceren wij op onze website Gezondheid in Cijfers. In deze nieuwsbrief leest u meer over de vernieuwing van deze website, waar we momenteel mee bezig zijn.

Wij wensen u veel leesplezier!

Epidemiologie
Sector Strategie & Ontwikkeling

 
Gezondheidsmonitoren
 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van start in regio Zaanstreek-Waterland
Op 2 oktober startte de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd in onze regio. In de periode oktober tot eind november worden leerlingen in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs gevraagd naar hun gezondheid en leefstijl. Dit gebeurt in de klas aan de hand van een online vragenlijst. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder anderen eenzaamheid, stress, bewegen en middelengebruik.  

In onze regio doen 18 scholen mee. Deelname is vrijwillig, maar wij hopen dat zoveel mogelijk leerlingen de vragenlijst invullen.

 
» Lees verder
 
 
 
Resultaten GGD Gezondheidsmonitor 2022 bekend
De resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 zijn bekend. Van september tot en met december 2022 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in samenwerking met de andere GGD’en, gemeente Utrecht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het onderzoek uitgevoerd onder volwassenen (18 t/m 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). In de regio Zaanstreek-Waterland vulden ruim 7000 mensen een vragenlijst in over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Landelijk vulden bijna 365.000 mensen de vragenlijst in.

Lees verder voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek en de voorbereidingen voor de volgende editie van het onderzoek. 

 
» Lees verder
 
 
 
Overzicht van de gezondheidsmonitoren inclusief planning
De GGD deed de afgelopen tijd in opdracht van de overheid extra onderzoek om de gezondheidseffecten van de coronacrisis in beeld te brengen. Resultaten van de extra onderzoeken Jeugd, Jongvolwassenen en Volwassenen & Ouderen zijn reeds bekend en gepubliceerd op https://gezondheidincijfers.ggdzw.nl/. Onderstaande onderzoeken zullen volgen. 

* De GGD’en voeren de extra monitoren uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij werken we samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk Gezondheids Onderzoek Rampen (GOR).
** De GGD voert de reguliere monitor Kind zelfstandig uit, de reguliere Jeugdmonitor in samenwerking met alle GGD-en en het RIVM en bij de Volwassenen & Ouderen monitor komt hier als samenwerkingspartner het CBS bij.

 
 
 
 
Cijferwebsite
 
Website gezondheidincijfers.nl
Nieuw op gezondheidincijfers.nl
De cijfers van de vaccinatiegraad die het RIVM jaarlijks levert, zijn toegevoegd aan de databank. Hierdoor is het gemakkelijk om de vaccinatiecijfers per regio,  gemeente of landelijk op te vragen. De cijfers gaan terug tot 2006. 

Tip: Extra informatie bij vaccinatiecijfers
Per onderwerp van de vaccinatiecijfers is veel extra informatie te vinden over dat betreffende onderwerp. In onderstaand voorbeeld is dit te zien bij ‘dktp basisimmuun 2 jaar’. Om deze extra informatie te kunnen lezen hoeft u alleen maar uw muis naar het betreffende onderdeel te bewegen en stil te houden. Er verschijnt vanzelf een tekstvak met meer informatie. 

 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie

Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW

 
E-mail opties